Nghiên cứu đặc điểm hình thái tế bào học dịch màng phổi

302 August 23, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng 

Chuyên ngành: Giải phẫu bệnh lý

Năm: 1996

Số trang: 136 Tr.

Nghiên cứu 512 bệnh nhân (306 nam, 206 nữ) tuổi 16-85, tràn dịch màng phổi (TDMP) tại Bệnh viện Bạch Mai từ năm 1991-1995. Phương pháp: tế bào học, mô bệnh học và xử lý số liệu. Kết quả về tế bào học: TDMP do lao xác định được 2 loại tổn thương là do lao không điển hình chiếm 84,5%, do lao điển hình chiếm 15,5%. TDMP do ung thư: tiêu chuẩn chẩn đoán không khác với y văn nhưng đã xác định được 6 loại bằng phương pháp nhuộm Giêmsa thông thường. TDMP do viêm phổi và màng phổi thành phần chính là là bạch cầu đa nhân. Đối chiếu mô bệnh học, phương pháp tế bào học có độ nhạy và độ đặc hiệu cao, có giá trị chẩn đoán nguyên nhân TDMP. Phương pháp tế bào học trong DMP có ích trong việc xác định nguyên nhân TDMP sớm. Các xét nghiệm có giá trị hỗ trợ cho chẩn đoán xác định.
Liên kết