Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi một số chỉ số cận lâm sàng ở bệnh nhân sảng rượu

225 August 23, 2017 1

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng 

Chuyên ngành: Tâm thần học

Năm: 2009

Số trang: 24Tr.


Liên kết