Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và các yếu tố thúc đẩy vi phạm tội ở bệnh nhân tâm thần phân liệt trong giám định pháp y tâm thần

159 August 23, 2017 0

Tác giả: Trần Văn Cường 

Chuyên ngành: Tâm thần học

Năm: 1996

Số trang: 128 Tr.

Nghiên cứu 119 ca giám định pháp y tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương từ 1990-1995 trong đó 50 bệnh nhân tâm thần phân liệt (TTPL), nhóm chứng 69 BN. Kết quả: tỷ lệ TTPL 42%, có 4/9 thể gặp là: F20.0 thể Paranid 56%, F20.6 thể đơn thuần 22%. F20.3 thể không biệt định 16%, F20.1 thể thanh xuân 6%. Thời gian khởi bệnh đến khi phạm tội: <1 năm 6%, 1-5 năm 74%, 6-10 năm 14%, >10 năm 6%. Giới tính nam 94%, nữ 6%. Nghề nông 44%, không nghề 42%. Học vấn cấp 2+3: 78%, cấp 1: 18%, đại học: 4%. Di truyền: it nhất có 1 người thân cấp 1 bị TTPL 28%. Nhân tố bệnh lý thúc đẩy phạm tội 60%, yếu tố ngoại lai 40%. Hoang tưởng 53,33%, hoang tưởng+ảo giác 33,33%, rối loạn hành vi 13,33%. Nhân tố ngoại lai tác động: lúc bệnh tiến triển: stress trong gia đình 37,5%, stress ngoài xã hội 62,5%; lúc bệnh ổn định: stress trong gia đình 25%, stress ngoài xã hội 75%.
 
Liên kết