Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số chỉ số miễn dịch trong bệnh bạch biến

124 August 23, 2017 0

Tác giả: Vũ Mạnh Hùng 

Chuyên ngành: Miễn dịch học

Năm: 2008

Số trang: 24Tr.

Nghiên cứu 150 BN bạch biến nói chung; số lượng và tỷ lệ các tế bào lympho TCD3, TCD4, TCD8 trong máu ngoại vi 32 BN bạch biến thể lan tỏa giai đoạn hoạt động nói riêng so với nhóm chứng; mức độ thâm nhiễm các tế bào này tại mô da tổn thương và không tổn
Liên kết