Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của lao hệ thống vận động được chẩn đoán tại Khoa khớp Bạch Mai trong 5 năm (2005-2010)

502 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Thị Minh Hoa 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2011

Số: 11 (791)

Trang: 27-29

Liên kết