Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và chẩn đoán nguyên nhân viêm một khớp cổ chân không do chấn thương

77 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Thị Minh Hoa 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 2

Trang: 23-27

Liên kết