Nghiên cứu đánh giá tiền lâm sàng của phức miễn dịch phóng xạ 131I-rituximab trên động vật thí nghiệm

83 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 3

Trang: 32-36


Liên kết