Nghiên cứu điều chế kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ 131 I-rituximab dùng trong điều trị bệnh u lympho ác tính không Hodgkin

76 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 2

Trang: 63-67

 
Liên kết