Nghiên cứu điều chế phức kháng thể đơn dòng Nimotuzumab gắn đồng vị phóng xạ I-131 dùng trong điều trị ung thư

116 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2014

Số: 4

Trang: 121-125


Liên kết