Nghiên cứu giải phẫu van hai lá người Việt trưởng thành

171 August 23, 2017 1

Tác giả: Đỗ Hoàng Dương 

Chuyên ngành: Giải phẫu người

Năm: 2003

Số trang: 127 Tr.

Nghiên cứu mô tả, tiến cứu 35 người không có bệnh tim và 105 tim nạn nhân tử vong do tai nạn và các nguyên nhân không phải bệnh tim mạch. Kết luận: thông báo giải phẫu van hai lá người Việt trưởng thành có những đặc điểm riêng về hình thái và kích thước. Những đặc điểm này là những số liệu đầu tiên về giải phẫu tim người Việt, góp phần bổ sung về giải phẫu các tạng đặc trưng của người Việt trưởng thành và thể hiện rõ sự khác biệt so với người Châu Âu và Châu Mỹ. Tác giả nêu một số điểm giải phẫu van hai lá người Việt trưởng thành được đề xuất tham khảo ứng dụng trong phẫu thuật van hai lá. Tác giả nêu một số đặc điểm giải phẫu van hai lá người Việt trưởng thành được đề xuất tham khảo ứng dụng trong siêu âm tim.
Liên kết