Nghiên cứu hàm lượng pha viêm cấp tính (protein C phản ứng và Procalcitonin) trong giai đoạn hoạt động của bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống

80 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Thị Minh Hoa 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2011

Số: 2

Trang: 75-77

Liên kết