Nghiên cứu kỹ thuật tạo van chống trào ngược trên thực nghiệm và kết quả áp dụng để điều trị và dự phòng nhiễm trùng đường mật ngược dòng cho bệnh nhân được nối mật-ruột kiểu "Roux-en Y"

169 August 23, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích 

Năm: 1994

Số trang: 107 Tr.

Nghiên cứu: 8 chó nặng 8-12Kg; 22 BN mở thông hỗng tràng theo Maydl chia làm 2 nhóm: nhóm nghiên cứu 12 BN, nhóm chứng 10 BN; 20 BN nối mật - ruột kiểu ROUX-en-Y gồm 6 nam, 14 nữ tuổi từ 7-67; 28 BN tắc mật được nối mật - ruột kiểu Y và tạo van ngay gồm 12 nam, 16 nữ tuổi từ 16 - 67. Kết quả: tạo van chống trào ngược là một lồng ruột: giữ toàn bộ các lớp giải phẫu của ruột, van có khả năng dinh dưỡng lâu dài tốt. Tuân thủ đúng nguyên tắc kỹ thuật để van không bị hoại tử. Sử dụng 2 biện pháp để van không bị tụt hay đổi chiều. Van chống trào ngược áp dụng trên 3 nhóm BN có kết quả: nhóm thăm dò kết quả 100%, nhóm điều trị nhiễm trùng đường mật ngược dòng 92,08%, nhóm dự phòng làm thấp tỷ lệ nhiễm trùng đường mật ngược dòng so với nhóm nối mật-ruột không có van (1/21-4,8% so với 28/132-21,3%)
Liên kết