Nghiên cứu mối liên quan của nồng độ HEMOGLOBIN với các chỉ số đánh giá mức độ hoạt động ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp

479 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Thị Minh Hoa 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2012

Số: 3

Trang: 30-33

 
Liên kết