Nghiên cứu một số đặc điểm của di căn âm đạo đơn thuần trong bệnh nguyên bào nuôi do thai nghén tại Bệnh viện phụ sản trung ương trong 10 năm 1991 - 2000

272 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2007

Số: 3

Trang: 12-14

Mô tả một số đặc điểm của di căn âm đạo đơn thuần trong bệnh lý nguyên bào nuôi do thai nghén ở 56 bệnh nhân từ 18-50 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương từ 1991-2000. Kết quả: di căn âm đạo đơn thuần có thể gặp ở mọi lứa tuổi trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó lứa tuổi hay gặp nhất là từ 21-30 tuổi. Di căn âm đạo có thể xuất hiện sau sẩy thường, đẻ thường hay sau chửa trứng nhưng gặp chủ yếu sau chửa trứng với tỷ lệ là 85,71%. Di căn âm đạo có thể xảy ra từ khi đang chửa trứng với tỷ lệ 16,67% nhưng chủ yếu xuất hiện trong vòng 3 tháng đầu kể từ khi nạo bỏ mô trứng với tỷ lệ 77,08%. Di căn âm đạo thường là một nhân với các vị trí hay gặp là thành trước 44,64% và hai thành bên 39,29%, di căn thành sau ít gặp nhất chỉ chiếm 7,14%.
Liên kết