Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học lông, tóc người Việt ứng dụng trong nhận dạng pháp y

164 August 23, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Quốc Hải 

Chuyên ngành: Giải phẫu người

Năm: 2008

Số trang: 157 Tr.


Liên kết