Nghiên cứu nuôi cấy tế bào rìa giác mạc và ứng dụng trong điều trị một số tổn thương giác mạc

208 August 31, 2017 1

Tác giả: Nguyễn Thị Bình 

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Y Hà Nội

Năm: 2009

Số trang: 70tr.

Liên kết