Nghiên cứu phương pháp an thần bằng propofoldo bệnh nhân tự điều khiển trong phẫu thuật răng

1309 August 23, 2017 11

Tác giả: Nguyễn Quang Bình 

Chuyên ngành: Gây mê hồi sức

Năm: 2012

Số trang: 145

Liên kết