Nghiên cứu phương pháp tinh chế kháng nguyên Mycobacterium Leprea từ mảng sinh thiết da ở bệnh nhân phong

268 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 1-6

Từ khóa: Da Liễu Bệnh Phong

Liên kết