Nghiên cứu số lượng Lympho bào mang dấu ẩn CD4,CD8,CD3 và CD19 ở một số nhóm thanh niên Việt Nam(số 3,tập 214,chuyên đề Huyết học - Truyền máu)

296 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1997

Số: 3

Trang: 61-65

Liên kết