Nghiên cứu sự biến động hàm lượng polyphenol và dẫn xuất acid hydroxycinnamic của hai giống râu mèo trồng tại Hà Nội

122 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2009

Số: 6

Trang: 279-285

Liên kết