Nghiên cứu tác động của laser heli - neon lên quá trình hồi phục cấu trúc giác mạc thỏ bị bỏng kiềm khu trú

77 August 23, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Khang Sơn 

Năm: 2002

Số trang: 172 Tr.

Chất kiềm gây tổn thương các tầng mô giác mạc thỏ ở những mức độ khác nhau, gây thoái hoá các bào quan của tế bào và hoại tử tế bào trong mô nền; gây viêm, phù nề và làm tan rã cấu trúc từng vùng mô nền giác mạc. Laser Heli-Neon 2mW/cm2 và 5mW/cm2 thúc đẩy quá trình hồi phục các tầng mô giác mạc tổn thương sớm trở lại trạng thái giới hạn bình thường và giữ được độ trong suốt của giác mạc. Cơ chế tác động của Laser Heli-Neon là tham gia điều chỉnh quá trình viêm, kích thích tiềm năng trao đổi chất và khả năng tự phục hồi cấu trúc mức dưới tế bào, tế bào và mô. Không thấy sự khác biệt về hiệu quả giữa 2 liều chiếu 2mW/cm2 và 5mW/cm2. Hiệu ứng kích thích sinh học của Laser Heli-Neon thấy sau 3 ngày và biểu hiện rõ sau 10 ngày chiếu. Sau 28 ngày các mô giác mạc bị bỏng kiềm được hồi phục gần bình thường.

Liên kết