Nghiên cứu tầm hoạt động cột sống thắt lưng ở người trưởng thành bình thường và một số đối tượng bệnh lý vùng thắt lưng

232 August 23, 2017 0

Tác giả: Đỗ Đình Xuân 

Chuyên ngành: Giải phẫu người

Năm: 2002

Số trang: 24 Tr.

Nghiên cứu tầm hoạt động cột sống thắt lưng (THĐCSTL) của 2198 người (1035 nam, 1163 nữ) tuổi từ 17–59, trong đó có 1842 người bình thường, 356 người bệnh cột sống thắt lưng, tuổi 30–49 bằng phương pháp đo số 0–trung tính. Kết luận: nhìn chung THĐCSTL của 2 giới nam và nữ cơ bản là như nhau. Theo các lớp tuổi ở cùng một giới THĐCSTL có sự thay đổi theo hướng giảm dần. Cử động nghiêng và xoay hai bên phải và trái của người bình thường tương tự nhau ở các lớp tuổi và ở cả 2 giới. THĐCSTL của người Việt Nam lớn hơn người Âu–Mỹ ở tất cả các cử động. Cử động xoay của người lao động bốc vác tốt hơn hẳn so với người bình thường, nhưng độ giãn cột sống thắt lưng bị giảm một cách rõ rệt. Đã xây dựng bảng đo THĐCSTL người bình thường trong tuổi lao động chung cho cả 2 giới. THĐCSTL ở người đau thắt lưng không đặc hiệu và thoát vị đĩa đệm hạn chế hơn nhiều người bình thường.
Liên kết