Nghiên cứu thành phần hóa học cây bạch đồng nữ (Clerodendrum philipinum Schauer)

510 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược học

Năm: 2010

Số: 3 (407)

Trang: 28-32

Liên kết