Nghiên cứu thành phần hóa học của hai loài sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidus Seem.) và tam thất hoang (Panax stipuleanatus. Tsai et Feng)

344 August 31, 2017 2

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2009

Số: 1

Trang: 17-23

Liên kết