Nghiên cứu thực trạng bệnh thoái hóa khớp gối và một số yếu tố liên quan ở người từ 40 tuổi trở lên tại một số vùng nông thôn tỉnh Hải Dương

488 August 31, 2017 6

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 2009

Số: 4

Trang: 102-111

Liên kết