Nghiên cứu tình hình nhiễm chlamydia trachomatis ở gái mại dâm có tiết dịch niệu đạo tại Hà Nội 2005-2006

66 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Khanh 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2008

Số: 7

Trang: 112-114

Đặt vấn đề: Đối tượng gái mại dâm (GMD) có tỷ lệ nhiễm Chlamydia trachomatis rất cao và là nguồn lây cho khách mua dâm. Việc điều trị nhiễm C.Trachomatis có nhiều loại thuốc khác nhau, mang lại hiệu quả cao. Mục tiêu: Nghiên cứu tình hình nhiễm C.Trachomatis ở GMD có tiết dịch niệu đạo tại Hà Nội 2005-2006 và đánh giá kết quả điều trị bệnh bằng Azithromycin liều duy nhất và Doxycyclin 200mg/ngày dùng trong 14 ngày. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang những phụ nữ hành nghề mại dâm có tiết dịch niệu âm đạo tại Trung tâm giáo dục lao động số 2 từ tháng 5/2005-5/2006. Kết quả: Tỷ lệ mắc C.Trachomatis ở GMD có tiết dịch niệu đạo là 55,6%. Điều trị cho GMD có tiết dịch niệu đạo nhiễm C.Trachomatis bằng Azithromycin 1g liều duy nhất uống 1 lần trong ngày và Doxycyclin 200mg/ngày dùng trong 14 ngày đều có tỷ lệ khỏi 100%. Kết luận: Tỷ lệ mắc C.Trachomatis ở GMD là rất cao. Điều trị bằng Azithromycin đảm bảo tính an toàn, hiệu quả cao, thời gian điều trị rất ngắn ngày, liều duy nhất và không cần xét nghiệm lại sau điều trị.
Liên kết