Nghiên cứu tử vong trong cộng đồng huyện Lâm Thao, Phú Thọ

386 August 31, 2017 0

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Y Hà Nội

Năm: 2007

Số trang: 60 tr.

Nghiên cứu toàn bộ số trường hợp tử vong trong năm 2005 trên toàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ nhằm xác định tỷ suất tử vong và tìm hiểu một số nguyên nhân tử vong bằng bộ công cụ giải phẫu lời nói. Kết quả cho thấy tỷ suất tử vong thô tại Lâm Thao – Phú Thọ ở mức trung bình so với các khu vực trên cả nước nhưng có xu thế tăng dần từ 1999 đến 2005. Tỷ suất tử vong hàng năm vì ung thư toàn huyện trong thời gian từ 1999 – 2005 là 1,01% (giao động giữa các xã từ 0,31% - 1,79%). Trong số những người tử vong, người cao tuổi và người già vẫn chiếm đại đa số (nhóm tuổi trên 60 chiếm 68,4%), nhóm tuổi từ 5- 40 chỉ chiếm 9,89% tổng số tử vong. Phân bố các nguyên vong tử vong trong cộng đồng không có sự bất thường, trong đó nhóm các bệnh không truyền nhiễm chiếm tỷ lệ cao nhất 67,26%.
Liên kết