Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm chlamydia trachomatis và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ vô sinh do tắc ống dẫn trứng

67 August 31, 2017 1

Năm: 2001

Số: PB.4

Trang: 1-6

Thời gian: từ tháng 4/2000 đến 7/2000 tại bệnh viện phụ sản Từ Dũ. Kết quả: tỉ lệ nhiễm C.trachomatis là 49,5% (sử dụng phương pháp miễn dịch huỳnh quang trực tiếp). Yếu tố liên quan đến tỉ lệ nhiễm C.trachomatis ghi nhận thời gian vô sinh càng lâu thì tỉ lệ nhiễm bệnh càng cao (tỉ lệ bệnh tăng 2,7 lần nếu thời gian vô sinh >=2 năm và tăng 3,5 lần nếu thời gian vô sinh > = 5 năm), số bạn tình càng nhiều thì tỉ lệ nhiễm C.trachomatis càng cao (số bạn tình >= 2 thì tỉ lệ nhiễm C.trachomatis tăng 3,44 lần/vợ và chồng 4,4 lần/chồng)
Liên kết