Nghiên cứu ứng dụng Eudragit E 100 vào sản xuất thuốc dán TTS

97 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2003

Số: 12

Trang: 22-25

Ứng dụng Eudragit E 100 với sự sàng lọc tối ưu hoá công thức là điều kiện chế tạo (tốc độ khuấy, thời gian khuấy), theo phương pháp Box wilson. Sau đó tối ưu hoá các lượng tá dược dùng trong thành phần công thức theo mô hình Taguchi OA, được sự trợ giúp của các công cụ phần mềm thiết kế Design - Expert 6.06 và phần mềm Inform V.3 (2002). Tốc độ khuấy 13000 vòng/phút, thời gian trộn tá dược 65 phút, thời gian trộn dược chất vào tá dược là 11 phút (nếu dùng nitroglycerin).
Liên kết