Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật IMPLANT nha khoa để thay thế răng đã mất và làm trụ răng giả

353 August 31, 2017 1

Tác giả: Trần Văn Trường 

Năm: 2008

Số trang: 78 tr.

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cấy ghép Implant để làm răng giả thay thế răng thật đã mất, làm trụ hàm giả được thực hiện trên các bệnh nhân đến điều trị phục hình răng tại Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia, thời gian từ tháng 11/2006 đến tháng 12/2007. Kết quả: Đối với những implant không bị thải loại, kết quả phục hồi sức nhai ngay sau khi làm răng giả đa số là tốt với tỷ lệ 96.1% và trung bình với tỷ lệ 3.9%, không có trường hợp kém. Kết quả phục hồi thẩm mỹ ngay sau khi lắp răng giả là tốt với tỷ lệ 94.1% và trung bình 5.9%, không có trường hợp kém. Có 2 implant thất bại trong đó có 1 trường hợp do không có sự tích hợp xương (osseointergation). Kỹ thuật Implant nha khoa có thể được thực hiện tốt trong điều kiện hiện nay tại Việt Nam. Nên chọn phương pháp đục lợi để cấy ghép Implant nếu điều kiện giải phẫu cho phép để rút ngắn thời gian liền thương và giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm cho bệnh nhân.
Liên kết