Nghiên cứu ứng dụng Multiplex PCR phát hiện và định type HPV gây bệnh

178 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 4

Trang: 143-144


Liên kết