Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sinh thiết hạch cửa trong ung thư biểu mô tuyến vú giai đoạn sớm

33 May 03, 2018 1

Tác giả: Phạm hồng khoa 

Cơ quan tổ chức bảo vệ: Trường Đại học Y Hà Nội

Chuyên ngành: Ung thư

Năm: 2017

Số trang: 186

Liên kết