Nghiên cứu vai trò của thầy thuốc - người bệnh - người bán thuốc trong việc sử dụng an toàn và hợp lý thuốc ở cộng đồng xã

97 August 23, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Hùng 

Chuyên ngành: Dược lý học

Năm: 2002

Số trang: 143Tr.

Nghiên cứu trạm y tế xã, người bán thuốc ở 37 trạm y tế của 10 tỉnh, thành phố, 3344 chủ hộ, người bệnh ngoại trú, tại 5 vùng (mỗi vùng 2 tỉnh) từ tháng 1-3/1996. Kết quả: sử dụng thuốc không hợp lý, không đúng trong kê đơn là phổ biến, trong đó thầy thuốc đóng vai trò chủ yếu trong việc sử dụng thuốc không hợp lý qua việc lạm dụng kháng sinh, vitamin, thuốc dạng tiêm và lạm dụng corticoid. Người bệnh tự sử dụng thuốc, tự mua các thuốc kháng sinh để điều trị các bệnh thông thường, không theo y lệnh đưa đến dùng thuốc không đúng bệnh, không đủ liều và dùng thuốc quá hạn. Thiếu cán bộ dược và chức năng của người bán thuốc ở trạm y tế chưa rõ. Thuốc thiết yếu chưa được phổ biến tới tuyến xã.

Liên kết