Nghiên cứu về hoạt tính chống ôxy hóa và hoạt tính kháng ezym COX-1, COX-2 của cây chè dây(Ampelopsis cantoniensis Planch)

147 April 11, 2017 0

Năm: 2006

Số: 357

Trang: 27-30

Liên kết