Nghiên cứu xây dựng Panel hồng cầu tại Viện Huyết học - Truyền máu TW nhằm nâng cao chất lượng an toàn truyền máu về mặt miễn dịch

256 August 31, 2017 0

Năm: 2007

Số trang: 72 tr.

Đối tượng nghiên cứu 1026 người hiến máu nhóm O đến cho máu được xác định kháng nguyên các nhóm máu hệ hồng cầu tại Viện Huyết học Truyền máu TW từ 2004- 2007. Mục tiêu: Nghiên cứu các kháng nguyên của một số nhóm máu hệ hồng cầu ở người cho máu để xây dựng panel hồng cầu sàng lọc kháng thể bất thường. Kết quả: Giàn hồng cầu được xây dựng và sản xuất mang tính đặc thù người Việt Nam giúp sàng lọc kháng thể bất thường đạt kết quả tốt nhất, giá thành xét nghiệm rẻ, bảo quản, vận chuyển và cung cấp panel hồng cầu dễ dàng, thuận tiện. Đào tạo cán bộ trong ngành thực hiện xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường, đảm bảo an toàn truyền máu về mặt miễn dịch cho bệnh nhân trước khi được truyền máu. Ứng dụng panel hồng cầu để sàng lọc kháng thể bất thường sẽ góp phần nâng cao chất lượng an toàn truyền máu về mặt miễn dịch tại nước ta. Triển khai kỹ thuật mới: Kỹ thuật gelcard trong xác định các kháng nguyên nhóm máu và sàng lọc kháng thể bất thường.
Liên kết