Nhân hai trường hợp đặt giá đỡ khí quản (stent) dumon trong ung thư khí quản tại Khoa Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai

112 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2009

Số: 45

Trang: 32-37

Liên kết