Nhân một số trường hợp sử dụng vạt da- cân cẳng chân sau trong điều trị vết thương mạn tính vùng cẳng chân dưới và quanh cổ chân

303 December 06, 2017 0

Năm: 2015

Số: 1

Tập: 19

Trang: 410-412

Liên kết