Nhân một trường hợp bệnh chẩn đoán hội chứng kháng Phospholipid

29 August 31, 2017 0

Tác giả: Hoàng Thị Thúy Hà 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: ĐB - Hội nghị khoa học toàn quốc về Hemophilia và đông máu ứng dụng lần thứ VI, Bình Định, ngày 6-7/5/2011

Trang: 113-120

Liên kết