Nhận xét ban đầu về điều trị bệnh bạch cầu cấp tiền tủy bào có PML-RAR±α(+) với phác đồ có ATRA tại bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM

70 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2008

Số: 2

Trang: 283-289


Liên kết