Nhận xét bước đầu về đặt ống nội khí quản bằng thuốc giãn cơ không khử cực mới esmeron trong gây mê

497 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Quang Bình 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 1997

Số: 4

Trang: 32-33

Đặt ống nội khí quản (NKQ) bằng thuốc giãn cơ không thử cực mới Esmeron trong gây mê được thực hiện trên 33 bệnh nhân (18 nam, 15 nữ) từ 18-62 tuổi tại Viện Răng Hàm Mặt Hà Nội từ 12/1996-4/1997. Kết quả: dùng liều 0,6 mg/kg Esmeron đặt ống NKQ rất tốt (85%) và tốt (15%) trong 60 giây, không có trường hợp xấu và không đặt được. Esmeron có thể thay thế suxamethonium để đặt ống NKQ nếu thuốc này có chống chỉ định như bỏng, chấn thương sọ não, cấp cứu dạ dày, tăng kali máu...
Liên kết