Nhận xét bước đàu về hiệu quả của phương pháp phẫu thuật LASER CO2,kết hợp với tiêm TRIAMCINOLONE trong-sau phẫu thuật đẻ điều trị sẹo lồi,sẹo quá phát

181 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1999

Số: 8

Trang: 45-48

Liên kết