Nhận xét kết quả điều trị 1390 trường hợp đau thần kinh hông do TVDDDCSTL thể ra sau-sau bên giai đoạn bán cấp,mạn tính tại khoa thần kinh viện 108 từ 1987-1998

240 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Thông 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1999

Số: 9

Trang: 27-29

Từ khóa: đau dây thần kinh

Liên kết