nhận xét một số yếu tố nguy cơ trên 105 bệnh nhân đột quỵ máu não điều trị tại khoa Nội Thần kinh BVTWQĐ-108 từ 1-1995 đến 12-1997

230 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1998

Số: 2

Trang: 42-44

Liên kết