Nhận xét về ảnh hưởng của thuốc giãn cơ esmeron trên tim - tuần hoàn trong gây mê phẫu thuật hàm mặt

368 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Quang Bình 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2000

Số: 8-9

Trang: 75-77

Nghiên cứu tiến hành tại Viện RHM Hà Nội nhằm đánh giá ảnh hưởng của Esmeron trên hệ thống tim-tuần hoàn trong gây mê phẫu thuật hàm mặt. Tiến hành trên 33 bệnh nhân (18nam, 15 nữ; tuổi 18-62). Cách đánh giá: theo dõi liên tục bằng monitoring điện tim về: nhịp tim, mạch, huyết áp trước và sau dùng Esmeron ở liều khởi đầu (0,6mg/kg và liều duy trì (0,15mg/kg). Kết quả: Esmeron có ảnh hưởng trên tim-tuần hoàn: liều 0,6mg/kg có thể làm tăng nhịp tim (10%) và huyết áp trung bình (17%) ở phút thứ 2; ổn định ở phút thứ 5; Liều 0,15mg/kg ổn định về nhịp tim và tuần hoàn.
Liên kết