Nhận xét về sự thay đổi khí máu ở trẻ sơ sinh suy hô hấp do viêm phổi năm 2001-2002 tại khoa sơ sinh viện nhi

150 April 11, 2017 0

Tác giả: Khu Thị Khánh Dung 

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 2003

Số: 6

Trang: 5-7

Liên kết