Những biến đổi về huyết động trong phương pháp luyện tập dưỡng sinh

65 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1987

Số: 6

Trang: 38-40

Nghiên cứu trên 43 người (28 nam, 15 nữ, tuổi trung bình 59,8±12,73) điều trị tại Khoa Dưỡng sinh trong 2 tháng, được theo dõi tần số thở, mạch, huyết áp trước, trong và sau khi tập thở dưỡng sinh. Kết quả: phương pháp thở dưỡng sinh làm biến đổi các chỉ tiêu huyết động trong khi tập: mạch tăng, huyết áp hiệu số giảm nhẹ, lưu lượng tim tăng; giai đoạn hồi phục ở phút thứ 15 sau khi ngừng tập, các chỉ tiêu trên chưa trở về bình thường. So sánh các chỉ tiêu khi ra viện với khi vào viện, so sánh 3 giai đoạn, kết quả thu được cho phép nghĩ đến cơ thể đã có sự thích nghi tích cực sau 2 tháng luyện tập.
Liên kết