Những kết quả nghiên cứu tinh dầu thân, rễ, thân rễ và lá loài Curcuma SP.họ gừng ( Zingiberaceae ) ở Hoà Bình

333 April 11, 2017 0

Năm: 1996

Số: 6

Trang: 10-12

Từ khóa: Y học cổ truyền

Liên kết