Những phát hiện mới về procalcitonin - một marker giúp chẩn đoán nhiễm khuẩn đặc hiệu.

85 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Nhân Thắng 

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2008

Số: 26

Trang: 55-58

Liên kết