Những vấn đề về kính tiếp xúc

22 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Chí Dũng 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1984

Số: 6

Trang: 46-48

Giới thiệu về kính áp tròng (kính tiếp xúc): cơ chế và tác dụng của kính. Các loại kính áp tròng hiện nay về hình dạng, về chất liệu làm kính. Những chỉ định và chống chỉ định khi dùng kính áp tròng gồm: chỉ định nghề nghiệp, chỉ định về y học. Phương pháp chọn kính qua 2 giai đoạn chính: xác định lực khuất triết cần thiết của kính để phù hợp với mắt bn và xác định độ cong bề mặt của kính. Những quy tắc sử dụng và bảo quản kính trong điều kiện môi trường ở nước ta hiện nay.
Liên kết