Những yếu tố liên quan đến sự xuất hiện bệnh tiêu chảy ở trẻ em nông thôn dưới 2 tuổi tại xã Tân Hưng - Gia Lộc - Hải Dương

265 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 526

Trang: 107-111

Đối tượng nghiên cưu là bà mẹ (BM) có con dưới 2 tuổi mắc hoặc không mắc tiêu chảy (TC) trong năm 2000 tại xã Tân Hưng huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương. Nguy cơ mắc TC ở trẻ sống trong gia đình có thu nhập thấp (dưới 390.000 đồng) cao gấp 1,84 lần so với trẻ của gia đình có thu nhập cao hơn. Khả năng mắc TC ở con của những BM kém hiểu biết về TC cao gấp 2,45 lần so với con của những BM có kiến thức về TC. Những trẻ của BM kém vệ sinh trong chăm sóc khi chuẩn bị thức ăn cho trẻ sẽ tăng nguy cơ mắc TC lên 2,75 lần so với những trẻ của BM vệ sinh tốt. Trẻ có cân nặng bình thường (so với tuổi) mắc bệnh TC thấp hơn 1,4 lần so với trẻ suy dinh dưỡng. Hộ gia đình có nhà tiêu không hợp vệ sinh làm tăng nguy cơ mắc TC ở trẻ em lên 1,84 lần.
Liên kết